Prasa

Publikacja w BFT, Zeszyt 10/16: "Product innovation: QAVERmobile quick tester"
Download: "Product Innovation: QAVERmobile"

Publikacja w BFT, Zeszyt 9/11: "Neue Maßstäbe in der Betonwarenproduktion"

Download bft-911.pdf (539 KB) (niemiecki)

Publikacja w BFT, Zeszyt 4/09: "Messgerät revolutioniert Pflastersteinherstellung"

Download bft-409.pdf (91 KB) (niemiecki)

Publikacja w BFT, Zeszyt 5/09: "Przyrząd diagnostyczny umożliwiający
zagwarantowanie jakości w produkcji kostki brukowej"

Download 0905_Qaver_pol.pdf (260 KB) (polska wersja)

Download 0905_Qaver_de.pdf (880 KB) (wersja niemiecka)

Download 0905_Qaver_en.pdf (900 KB) (wersja angielska)

Download 0905_Qaver_fr.pdf (980 KB) (wersja francuska)

Download 0905_Qaver_it.pdf (970 KB) (wersja włoska)

Download 0905_Qaver_ru.pdf (1200 KB) (wersja rosyjska)

Download 0905_Qaver_es.pdf (970 KB) (wersja hiszpańska)

Download 0905_Qaver_bra.pdf (900 KB) (wersja portugalska)